EduPlus

VIII Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

22 - 23 czerwca 2020 r., Uniwersytet Gdański

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że ze względu na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium została odwołana.


Idea Ideatorium

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.

 


Ramowy program Konferencji


22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

9:00 - 11:45 Warsztaty *
12:00 - 12:30 Otwarcie Konferencji
12:30 - 13:30 Wykład otwarcia
13:30 - 14:15 Lunch
14:15 - 15:30 Ideatorium (sesja I)
15:30 - 15:45 Przerwa kawowa
15:45 - 16:30 Sesja plakatowa
16:30 - 17:45 Ideatorium (sesja II)
17:45 - 18:00 Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji
18:00 - 21:00 Wieczór integracyjny z kolacją


23 czerwca 2020 r. (wtorek)

9:30 - 11:00 Ideatorium (sesja III)
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:45 Pracownia idei
12:45 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Ideatorium (sesja IV)
15:00 - 15:15 Zamknięcie Konferencji
15:30 - 18:15 Warsztaty *

* Zapisy na poszczególne warsztaty będą odbywać się niezależnie od rejestracji na Konferencję i będą dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników Konferencji, po dokonaniu opłaty konferencyjnej.

 


rejestracja i zgłoszenia streszczeń


rejestracja na konferencję

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji powinna się zarejestrować, a następnie dokonać opłaty konferencyjnej. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (przycisk poniżej).

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności:

I termin: 31 maja 2020 r. - 190 zł
II termin: 21 czerwca 2020 r. - 260 zł

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz udział w imprezie integracyjnej z kolacją. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania - rezerwacji noclegów należy dokonać we własnym zakresie.

Dane do przelewu:

odbiorca: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
nr konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
tytuł przelewu:  512-D000-KD0A-20 | imię i nazwisko uczestnika

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres ideatorium@ug.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 31 maja 2020 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej.

  rejestracja na konferencję


zgłoszenia wystąpień ustnych

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie prezentacje uczestników Konferencji pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny.

Program Konferencji przewiduje łącznie około 20 wystąpień podczas 4 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również krótki czas na dyskusję. Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 15 minut.

Termin nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych:

31 marca 2020 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (przycisk poniżej). Streszczenie powinno mieć charakter informatywny (zobacz szczegóły). Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Organizatorzy dokonają wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia wystąpień ustnych


zgłoszenia do sesji plakatowej

Propozycja prezentacji w ramach sesji plakatowej, podobnie jak Ideatorium, skierowana jest do wszystkich uczestników Konferencji, którzy pragną podzielić się pomysłami, doświadczeniem, metodami czy wynikami badań dotyczących dydaktyki akademickiej.

Program Konferencji przewiduje 1 sesję plakatową, jednakże dyskusje na tematy prezentowane na plakatach mogą toczyć się przez całe 2 dni trwania Konferencji.

Termin nadsyłania streszczeń plakatów:

31 maja 2020 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (przycisk poniżej). Streszczenie powinno mieć charakter informatywny (zobacz szczegóły). Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Koszty druku plakatu ponosi uczestnik. Plakat powinien być przygotowany w formacie B1 (700 x 1000 mm) o orientacji pionowej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia do sesji plakatowej
 


Miejsce Konferencji

VIII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium odbędzie się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (Kampus Uniwersytetu Gdańskiego)

 


Organizatorzy


Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw.
dr Wojciech Glac


Patronat


JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.


502 494 189


Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk, pok. C/406