EduPlus

VI Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium

26 - 27 czerwca 2018 r., Uniwersytet Gdański


Idea Ideatorium

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.

 


Program Konferencji


26 czerwca 2018 r. (wtorek)

9:00 - 11:45 Warsztaty *

Jak efektywnie pracować metodą case study?
dr Magdalena Markiewicz (Uniwersytet Gdański)

Projektowanie pracy grupowej on-line
mgr Beata Tworzewska-Pozłutko, mgr Karolina Grodecka, mgr Agnieszka Chrząszcz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum e-Learningu)

PowerPoint – wejdź na poziom 2.0
dr Bartłomiej Kurzyk (Uniwersytet Łódzki)

Planeta gier w praktyce
dr Grażyna Leśniewska, dr Beata Skubiak, dr Lidia Kłos, mgr Karina Sokolińska (Uniwersytet Szczeciński)

12:00 - 12:30 Otwarcie Konferencji
12:30 - 13:30 Wykład otwarcia

Neurobiologiczna instrukcja obsługi studenta
dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

13:30 - 13:45 Przerwa kawowa
13:45 - 16:00 Ideatorium (sesja I)
Moderacja: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

Tour de Mathématique
dr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska (Politechnika Łódzka)

Techniki wykorzystywane w formułowaniu i analizie problemu oraz w procesie
mgr Alina Błaszczyk (Uniwersytet Łódzki)

Small teaching, czyli jak dobrze wykorzystać pierwsze i ostatnie pięć minut zajęć
dr Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Dydaktyka medyczna - nauczanie metodą symulacji medycznej i egzami-nowanie OSCE jako inspiracja dla kierunków niemedycznych
mgr Barbara Seweryn (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego)

Autoetnografie studiowania - (nie)uruchamiania głosu studentów
dr Oskar Szwabowski, mgr Paulina Wężniejewska (Uniwersytet Szczeciński)

Innowacyjne nauczanie w naukach społecznych
dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Kształtowanie kompetencji społecznych studenta w procesie nauczania języka rosyjskiego
dr Gabriela Sitkiewicz, dr Joanna Darda-Gramatyka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

16:00 - 16:15 Zdjęcie rodzinne uczestników Konferencji
16:15 - 17:00 Przerwa obiadowa
17:00 - 17:45 Sesja plakatowa I
18:00 - 21:00 Wieczór integracyjny z kolacją


27 czerwca 2018 r. (środa)

9:00 - 9:45 Wykład

Dydaktyczne spotkania w Uniwersytecie - inspiracje montessoriańskie     
dr Jarosław Jendza (Uniwersytet Gdański)

9:45 - 10:00 Przerwa kawowa
10:00 - 12:15 Ideatorium (sesja II)
Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

Wyniki ankiet studenckich w USOS a jakość dydaktyki akademickiej
dr Aleksandra Gralczyk, dr Magdalena Butkiewicz (Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie)

Refleksje praktyka w temacie akademickiej dydaktyki na przykładzie studenckich realizacji artystycznych
prof. dr hab. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Czy warto pracować grupowo on-line ze studentami?
mgr Beata Tworzewska-Pozłutko, mgr Karolina Grodecka, mgr Agnieszka Chrząszcz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum e-Learningu)

Teaching in University Science Laboratories - czyli czego się można nauczyć przygotowując kurs on-line w międzynarodowym towarzystwie
dr Iwona Maciejowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Planeta gier na uczelni wyższej
dr Grażyna Leśniewska, dr Beata Skubiak, dr Lidia Kłos, mgr Karina Sokolińska (Uniwersytet Szczeciński)

Wirtualna rzeczywistość - nowa metoda edukacji studentów?
mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki)

Dobre praktyki pracy zespołowej w grupach ćwiczeniowych na dziennikarstwie i logistyce mediów
dr Izabela Bogdanowicz (Uniwersytet Warszawski)

12:15 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 13:15 Sesja plakatowa II
13:15 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:15 Debata
Moderacja: dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

O co walczymy, dokąd zmierzamy?

15:15 - 15:30 Zamknięcie Konferencji
15:30 - 18:15 Warsztaty *

Myślenie wizualne w edukacji
mgr Vítězslava Hoffmann

Tutoring jako droga do rozwoju nauczyciela i studenta
dr Agnieszka Kowalkowska, dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw., Kinga Wiśniewska (Uniwersytet Gdański)

Gamifikacja w edukacji wyższej
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw., dr Wojciech Glac (Uniwersytet Gdański)

* Zapisy na poszczególne warsztaty odbywają się niezależnie od rejestracji na Konferencję i są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników Konferencji, po dokonaniu opłaty konferencyjnej.

 


rejestracja i zgłoszenia streszczeń


rejestracja na konferencję

Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konferencji powinna się zarejestrować, a następnie dokonać opłaty konferencyjnej. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza on-line (link poniżej).

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności:

I termin: 5 czerwca 2018 r. - 180 zł
II termin: 20 czerwca 2018 r. - 250 zł

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz udział w imprezie integracyjnej z kolacją. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania - rezerwacji noclegów należy dokonać we własnym zakresie.

Dane do przelewu:

odbiorca: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
nr konta: 3512 4012 7111 1100 0014 9253 88
tytuł przelewu:  konferencja dydaktyczna KL 07-18 | imię i nazwisko uczestnika

Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić na adres ideatorium@ug.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia 31 maja 2018 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po tym terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej.

  rejestracja na konferencję
Termin rejestracji minął 20 czerwca 2018 r.


zgłoszenia wystąpień ustnych

Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie prezentacje uczestników Konferencji pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny.

Program Konferencji przewiduje łącznie około 12 wystąpień podczas 2 sesji Ideatorium. W ramach każdej z sesji przewidziany jest również krótki czas na dyskusję. Każdy z Ideatorów będzie miał do swojej dyspozycji 15 minut.

Termin nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych:

31 marca 2018 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (link poniżej). Streszczenie należy przesłać w formie odpowiadającej standardom publikacji w zeszycie streszczeń. Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Organizatorzy dokonają wyboru zgłoszonych propozycji wystąpień w Ideatorium na podstawie tez zawartych w streszczeniu. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o decyzji za pomocą poczty elektronicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia wystąpień ustnych
Termin przesyłania zgłoszeń minął 31 marca 2018 r.


zgłoszenia do sesji plakatowej

Propozycja prezentacji w ramach sesji plakatowej, podobnie jak Ideatorium, skierowana jest do wszystkich uczestników Konferencji, którzy pragną podzielić się pomysłami, doświadczeniem, metodami czy wynikami badań dotyczących dydaktyki akademickiej.

Program Konferencji przewiduje 2 sesje plakatowe, jednakże dyskusje na tematy prezentowane na plakatach mogą toczyć się przez całe 2 dni trwania Konferencji.

Termin nadsyłania streszczeń plakatów:

20 czerwca 2018 r.

Streszczenie należy przesłać korzystając z formularza (link poniżej). Streszczenie należy przesłać w formie odpowiadającej standardom publikacji w zeszycie streszczeń. Długość streszczenia powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków.

Koszty druku plakatu ponosi uczestnik. Plakat powinien być przygotowany w formacie B1 (700 x 1000 mm) o orientacji pionowej.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Ideatorium można uzyskać pisząc na adres: ideatorium@ug.edu.pl.

  zgłoszenia do sesji plakatowej
Termin rejestracji minął 20 czerwca 2018 r.
 


Miejsce Konferencji

  Uwaga! Zmiana miejsca Konferencji

VI Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium odbędzie się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (Kampus Uniwersytetu Gdańskiego)

 


Organizatorzy i partnerzy


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw.

Wiceprzewodniczący:
dr Wojciech Glac

Członkowie:
mgr Joanna Gołębiewska
mgr Natalia Olędrzyńska
mgr Marta Jarosińska
mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
mgr Iwona Skorowska
mgr Arkadiusz Działoszewski
mgr Zbigniew Ruszczyk


Patronat


JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw.


Forum Akademickie


E-mentor


Gazeta Uniwersytecka


Współpraca


Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej


502 494 189


Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, ul. Wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk, pok. C/406